Văn Lam - Đức Lợi biểu diễn ảo thuật

Trấn Thành nhận xét các màn ảo thuật của hai anh em rất lạ và khó thực hiện. Tuy nhiên, anh góp ý hai anh em diễn đạt hơi dài dòng và thiếu yếu tố diễn xuất.

Show Thứ sáu, 29/4/2016, 23:10 (GMT+7)