Tưởng tượng và thực tế khác biệt khi du lịch Việt Nam của một blogger

Wengie là một blogger đang sống tại Australia, cô chia sẻ điều tưởng tượng và thực tế khi đi du lịch ở Việt Nam có sự khác biệt như thế nào về chụp hình, thời tiết, ẩm thực...

Ăn chơi Thứ sáu, 11/3/2016, 11:32 (GMT+7)