TT: Tình huống tranh cãi trên sân Chi Lăng

Video Thứ tư, 14/5/2008, 17:37 (GMT+7)

Tags: