TT: Kỷ lục trượt tuyết nhảy xa 239m

Video Thứ sáu, 15/2/2008, 05:47 (GMT+7)

Tags: