TT: C Ronaldo cũng diễn hỏng

Video Thứ hai, 23/6/2008, 11:25 (GMT+7)