Trích đoạn "Chú bé mang Pyjama sọc"

Lắng nghe trích đoạn của sách "Chú bé mang Pyjama sọc" của nhà văn Ireland John Boyne

Video Thứ sáu, 25/5/2012, 06:00 (GMT+7)