Trấn Thành: 'Tôi làm phim không phải để rao giảng đạo lý'

Trấn Thành không muốn rao giảng đạo lý cho ai mà chỉ truyền tải thông điệp về tình cha con và cách ứng xử trong gia đình qua bộ phim 'Bố già'.

Sao Thứ ba, 16/3/2021, 00:00 (GMT+7)