Trần Phương hát '0:00 (Không giờ)'

Em trai Thanh Duy đã lựa chọn nhạc sĩ Lê Minh Sơn sau khi được cả 4 giảm khảo bấm chọn.

Show Chủ nhật, 27/11/2016, 23:34 (GMT+7)