Trận đầu tiên của Drogba ở Thân Hoa Thượng Hải

Trận đầu tiên của Drogba ở Thân Hoa Thượng Hải

Video Thứ hai, 23/7/2012, 07:57 (GMT+7)

Tags: