Trailer phim 'Survivor'

Một cô gái đang làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ ở London. Khi văn phòng bị đánh bom, cô là người duy nhất sống sót. Tuy nhiên, đó là một âm mưu chính trị nhằm đưa cô trở thành kẻ lưu vong ngoài vòng pháp luật.

Phim Thứ hai, 27/4/2015, 18:03 (GMT+7)