Thầy cô, bạn bè nhận xét về Đỗ Mỹ Linh

Mọi người đều khen tân Hoa hậu giỏi giang, thân thiện. 

Sao Thứ tư, 31/8/2016, 14:42 (GMT+7)