Thành Trung nói lời thề nguyền và trao nhẫn

Nam MC nói anh nguyện yêu vợ Ngọc Hương hết kiếp này và qua cả nhiều kiếp khác.

Trần Quang

Sao Thứ tư, 22/3/2017, 23:03 (GMT+7)