Sơn móng đổi màu

Màu sắc sẽ tự động thay đổi theo nhiệt độ.

Video Thứ hai, 28/5/2012, 11:23 (GMT+7)