Phương Nga: 'Quan hệ với anh Mỹ không phải là phục vụ để nhận lương'

Phương Nga nói Cao Toàn Mỹ là người yêu nên có nghĩa vụ chăm sóc cô "vì quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc chứ không phải phục vụ - nhận tiền".

Thời cuộc Thứ ba, 27/6/2017, 10:55 (GMT+7)