Phương Nga liệt kê các khách sạn hạng sang ở cùng ông Mỹ

Phương Nga khai hầu như ngày nào ông Cao Toàn Mỹ cũng đến nhà mình và kể tên các khách sạn đã lui tới cùng ông này.

Thời cuộc Thứ năm, 29/6/2017, 11:52 (GMT+7)