Philip Philips chiến thắng American Idol 2012

Philip Philips chiến thắng American Idol 2012

Video Thứ sáu, 25/5/2012, 04:56 (GMT+7)