Phiên dịch của Obama kể về 'nhiệm vụ tuyệt vời nhất'

Anh Anh Phạm kể lại thử thách khi làm phiên dịch cho Tổng thống Mỹ Obama ở Việt Nam và bày tỏ mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thời cuộc Thứ sáu, 27/5/2016, 11:44 (GMT+7)