Phần thi chụp ảnh selfie

Phí Phương Anh, Mai Ngô, Khánh Ngân, Chúng Huyền Thanh với thử thách tương tác với màn hình để thể hiện tính năng của sản phẩm điện thoại thông qua 4 yếu tố lửa, mây khói, nước và đất.

Show Thứ bảy, 3/9/2016, 21:05 (GMT+7)