Phan Ngọc Luân diễn lại trích đoạn kinh kịch nổi tiếng 'Quý phi tuý tửu'

Giám khảo Hoài Linh khen phần múa lụa của Phan Ngọc Luân.

Show Thứ bảy, 11/6/2016, 22:16 (GMT+7)