Phan Hiển đưa Khánh Thi đi vẽ body painting

Khánh Thi làm đại sứ cho dự án body painting chủ đề Bảo vệ môi trường trưng bày tại Triển lãm vào ngày 25/4.

Sao Thứ hai, 20/4/2015, 08:33 (GMT+7)