Palermo nhạy cảm sút bóng từ gần giữa sân

Video Chủ nhật, 14/3/2010, 09:39 (GMT+7)