Olympic: Phelps đua cùng Thorpe

Video Thứ tư, 20/8/2008, 16:57 (GMT+7)

Tags: