NT: Các pha bóng đẹp của C. Ronaldo

Video Thứ sáu, 16/5/2008, 16:00 (GMT+7)

Tags: