NS Rihanna và Chris Brown hát chung trong Turn Up the Music

NS Rihanna và Chris Brown hát chung trong "Turn Up the Music"

Video Thứ ba, 21/2/2012, 11:36 (GMT+7)

Tags: