NS Kim Kardashian bị ném bột mì

Kim Kardashian bị ném bột mì vào người.

Video Thứ ba, 27/3/2012, 03:20 (GMT+7)

Tags: