NS - Biểu diễn tập thể của 5 thí sinh

Biểu diễn tập thể của 5 thí sinh

Video Thứ hai, 28/5/2012, 12:32 (GMT+7)