NS bạch tuộc đi bộ trên đất

Con bạch tuộc nhỏ màu đỏ vươn những bước dài bằng xúc tu trên đất.

Video Thứ bảy, 26/11/2011, 11:50 (GMT+7)

Tags: