Những sao Việt nói tiếng Anh trôi chảy trên sân khấu quốc tế

Noo Phước Thịnh, Ngô Phương Lan... thể hiện sự tự tin, vốn từ phong phú khi giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Nguyên An

Sao Thứ sáu, 30/12/2016, 00:03 (GMT+7)