Nhật Kim Anh, Quách Thành Danh dỗ dành con

Hai ca sĩ đưa con đến buổi ghi hình 'Hãy nghe tôi hát'.

Sao Thứ năm, 10/3/2016, 08:07 (GMT+7)