Nhận biết anh em sinh bốn qua cách đi

15 cậu bé ăn mặc giống nhau, đeo mặt nạ được thí sinh Đổng Diễm Trân chỉ ra đâu là bốn anh em sinh bốn, qua cách đi lại.

Show Thứ hai, 26/10/2015, 14:33 (GMT+7)