Nhạc chế 'Trèo công viên nước'

Dựa trên bài hát 'Trèo lên quán dốc', 3 thành viên nhóm Trắng đã cho ra đời phiên bản mới phản ảnh việc trèo tường phản cảm tại công viên nước ngày19/4 vừa qua.

Thời cuộc Thứ ba, 21/4/2015, 10:14 (GMT+7)