Người cha 21 năm đi khắp nơi tìm con gái mất tích

Hơn 20 năm nay, ông Nguyễn Minh Châu (Tiền Giang) vẫn mòn mỏi đi tìm người con gái Nguyễn Thị Trường An mất tích khi 6 tuổi. Từ trong hay ngoài nước, nơi đâu có thông tin về con, ông liền tìm đến, với một niềm tin sẽ có ngày gặp lại cô con gái bé bỏng.

Thời cuộc Thứ hai, 25/4/2016, 11:20 (GMT+7)