MV 'Vết mưa' của nghệ sĩ Minh Tâm Bùi

Nam nghệ sĩ thổi saxophone ca khúc của Vũ Cát Tường.

Nhạc Thứ ba, 29/3/2016, 19:53 (GMT+7)