MV 'Khói độc' - Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu muốn nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tránh xa khói thuốc và chất kích thích, không thử dù chỉ một lần.

Nhạc Thứ sáu, 8/7/2016, 09:44 (GMT+7)