Mong muốn của người chuyển giới

Những người đồng tính muốn cộng đồng có cách nhìn khách quan hơn, hạn chế kỳ thị trong nhà trường, đồng thời muốn nhiều cải tiến về pháp luật, y tế, việc làm.

Thời cuộc Thứ sáu, 17/4/2015, 17:32 (GMT+7)