MLee với tác phẩm 'Aaja nache'

Bài thi là sự kết hợp của Rumba, Paso và Bollywood. Tổng điểm của Mlee được 36,5 điểm.

Show Thứ bảy, 5/3/2016, 22:52 (GMT+7)