Mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ ở Đà Nẵng như thế nào?

Sau khi Tổng thống Trump rời sân bay Đà Nẵng, các mật vụ mới mở cửa xe, cất súng và xuống khỏi các nơi kiểm soát độ cao.

Vũ Đoan

Thời cuộc Thứ bảy, 11/11/2017, 21:25 (GMT+7)

VIDEO NỔI BẬT

Video nổi bật