Liveshow 07 - Hương Tràm hát 'Như Chưa Bắt Đầu'

Hương Tràm hát 'Như Chưa Bắt Đầu' trong Liveshow 07

Video Thứ hai, 19/11/2012, 12:13 (GMT+7)

Tags: