Lâm Chi Khanh - Vasilev với tác phẩm 'Chim chim cher'

Lâm Chi Khanh đã lựa chọn về đội của Hồng Việt.

Show Thứ bảy, 6/2/2016, 22:30 (GMT+7)