Lady Gaga nằm trong quả trứng đến dự Grammy

Video Thứ hai, 14/2/2011, 09:25 (GMT+7)

Tags: