Khánh Linh hát ‘Thằng cuội’

Cả Tóc Tiên và Văn Mai Hương đều có chung suy nghĩ, Khánh Linh vẫn bị chênh, phô ở những nốt cao, cột hơi không ổn định.

Show Chủ nhật, 26/6/2016, 20:51 (GMT+7)