Hồng Quế với tác phẩm Holding Hands

Giám khảo Hồng Việt lại chê, phần dance sport là Latin - chủ đề của đêm thi, trong bài thi của Hồng Quế chưa có nhiều.

Show Thứ bảy, 27/2/2016, 22:50 (GMT+7)

VIDEO NỔI BẬT

Video nổi bật