Hơn 40 nghệ sĩ tham gia MV chống Covid-19 của Nguyễn Văn Chung

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được nhiều nghệ sĩ ủng hộ làm MV 'Ngày mai lại tươi sáng', cổ vũ tinh thần y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Hương Giang

Nhạc Thứ tư, 19/8/2020, 16:33 (GMT+7)