Hàng nghìn gà mới nở bị giết theo kiểu công nghiệp

Tổ chức bảo vệ động vật PETA thực hiện video để kêu gọi ngừng sát sinh gà, vịt con làm thức ăn.

Thời cuộc Chủ nhật, 26/2/2017, 12:13 (GMT+7)