Gascoigne run rẩy cầm micro

Chứng nghiện rượu nặng khiến cựu tuyển thủ Anh 49 tuổi biến đổi hoàn toàn. Gazza mất thể lực, cơ thể tiều tụy, xuống sắc trông thấy.

Thể thao Thứ hai, 11/7/2016, 17:11 (GMT+7)