Essien vôlê một chạm hoàn hảo

Video Thứ bảy, 29/1/2011, 17:24 (GMT+7)