DSCNS - Ký ức của người thầy

Sang sông phải bắc cầu kiều. Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

Video Thứ bảy, 19/11/2011, 08:08 (GMT+7)

Tags: