Donald Trump: 'Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng'

Ông Donald Trump nói rằng chiến thắng của ông mới chỉ là khởi đầu và hứa sẽ làm tốt công việc của mình.

Thời cuộc Thứ năm, 10/11/2016, 09:47 (GMT+7)