Đỗ Duy Nam hát 'Hoang mang Style'

Đỗ Duy đóng giả làm nghệ sĩ Quang Thắng trong hình ảnh Táo Kinh tế.

Show Thứ bảy, 28/5/2016, 21:41 (GMT+7)