Di dời bom về quân cảng Chương Dương

Sau khi được trục vớt, quả bom được thuyền máy từ từ kéo về quân cảng bến Chương Dương.

Thời cuộc Thứ ba, 28/11/2017, 15:14 (GMT+7)